Loading...

Mary Yeung 2014 [HQCD]

CODE: A2HD068


Price: $25.99

 
 
雨林音樂 2014 壓軸力作
楊曼莉最新大碟 - 淡淡幽情
 
超級模擬A2HD5後期母帶處理技術
與超級壓片HQCD制式完美結合
 
 
Song List
 
CD 
 1. 獨上西樓
 2. 但願人長久 
 3. 思君 
 4. 胭脂淚 
 5. 有誰知我此時情 
 6. 萬葉千聲
 7. 清夜悠悠
 8. 幾多愁 
 9. 人約黃昏後
10. 人面桃花 
11. 相思淚
12. 相看淚眼

 Follow us on   MAL on Facebook